header_koe1

Aan de slag met een bedrijfseigen duurzaamheidsplan


Samen werken aan een duurzame melkveehouderij in Drenthe

Duurzame Melkveehouderij Drenthe helpt melkveehouders vandaag met de uitdagingen van morgen. Biodiversiteit, gezonde koeien, bodem, water en lucht zijn de basis van een duurzame agrarische sector. Met een bedrijfseigen duurzaamheidsplan krijgen melkveehouders inzicht in hun bedrijfsvoering én concrete aanbevelingen voor verduurzaming. Naast het delen van kennis onderling en mogelijkheden voor kennisuitbreiding, biedt Duurzame Melkveehouderij Drenthe de deelnemende melkveehouders een financieel steuntje in de rug voor het nemen van duurzame stappen naar een toekomstbestendig bedrijf.

Duurzame Melkveehouderij Drenthe is een samenwerkingsverband tussen de provincie Drenthe, LTO Noord, Drents Agrarisch Jongerenkontakt, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

sociaal-economische-aspecten

Over duurzame Melkveehouderij Drenthe

Organisaties pakken het samen op
duurzaamheidsplannen-1-1024x683

Hoe het werkt

Praktische informatie voor melkveehouders
Duurzame_MVH_Icoon_7 (002)

Adviseurs

Namen, aandachtsgebieden en contactgegevens
Marjam-Balkema-16-verkleind

Melkveeconsulent

Mirjam Balkema beantwoordt uw vragen
samenwerking-akkerbouw-en-melkveehouderij-1-1024x683

Aan de slag!

Werken aan duurzaamheid op uw bedrijf
duurzame-gebiedsplannen-1-1024x683

Meedoen?

Informatie over aanmelden.