Wij.land


Wij.land is aanjager, verbinder en begeleider. Wij.land inspireert en begint bij de energie van de boeren zelf.

Sámen

Wij gaan voor een gezond en veerkrachtig landschap waar landbouw en natuur samengaan in duurzame bedrijfsmodellen. Wij werken samen met boeren, natuurorganisaties, ondernemers en anderen aan de omslag naar natuurinclusieve, kringlooplandbouw.

Oplossingen testen

Wij stellen boeren in staat om zelf oplossingen te testen op hun eigen bedrijf in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, het verwerken van natuurmaaisel, kruidenrijk grasland en versterking van de biodiversiteit.

4 waarden

Alles wat we doen staat in het teken van het realiseren van het “4 waarden – 3 zones – 20 jaar“- gedachtegoed van Commonland. Voor het Nederlandse landschap betekent dat een aanpak die uiteindelijk 4 waarden oplevert: inspiratie, financiële waarde, sociale waarde en landschap.

Een maatschappij waarin jonge toekomstboeren met grootse ideeën een rendabel bedrijf kunnen starten.

Meer informatie? www.wij.land